grey-sea copie.jpg
Video

Alain Caillé - Hediye etmek

0

Alain Caillé,  sosyal bilim araştırmalarında  ekonomik ilişkiler kadar önemli olan ama yeterince incelenmeyen, arkadaşlık, cömertlik ve bağışlama ilişkisinden bahsediyor.

Read on
Video

Cesaret "Başlama Sanatıdır"

0

Cythia Fleury, cesareti anlatıyor. (American University of Paris - Siyaset felsefesi.) Cesaret herşeyden önce istemeye karar vermektir. Birey olmanın imkanı yine cesaret tarafından açılır.

Read on

Aşk ile açılan varlık, Heidegger

0

Metinde, Heidegger’in hakikati bir ontoloji sorunu olarak görmesi ve Platoncu “idea”ların epistemolojik yorumuna eleştirileri tartışılıyor.

Read on

Site Güncelleniyor

0

Sitemiz  için  yeni bir tasarım çalışması yapıyoruz. Bu fırsattan istifade ederek yazılım güncellemeleri de yaptık. Bütün içeriği yeni formatımıza göre düzenleme şansımız henüz olmadı.

Read on

Temsil meselesi

0

Berkeley scientists have developed a system to capture visual activity in human brains and reconstruct it as digital video clips. Eventually, this process will allow you to record and reconstruct your own dreams on a computer screen.

Read on

Parmenides

0

Mantık ve diyalektiğin ilk kullanıcılarındadır. Üzerinde  Anaximenes'in , Xenophanes'ın  ve Pythagoras'cıların etkileri olduğu görülür, ancak Parmenides  daha çok kavramsal düşünmeye yönelmiştir.Doğru ile sanı'yı kavramlar üzerinden ayırmaya çalışır.

Read on

Eski Yeniyi Kurabilir mi? Marx

0

Marksistteoriye göre bir toplum, kendi parçası olan “dahili” sınıflar tarafından yıkılamaz. Sadece üretim ilişkilerinin gelişmesi sonucu ortaya çıkan yeni sınıflar devrimcidir ve yarının toplumunu onlar kurar.

Read on

Privileged access to lower level, less-processed information

0

Allan Snyder'in epistemolojide bizim tartıştığımız meselelere ışık tutabilecek bir  araştırmasını aktarıyoruz. Philosophical Transactions B'de  yayınlanan  makalenin abstact'ını yazarın kendisinden okuyalım:

 

I argue that savant skills are latent in us all.

Read on

Bilimdeki en büyük 10 bilmece

0

Sonsuza tekerrür eden ilk şey nedir? Evrendeki “şey”lerin anlaşılmaz bir yapısı olsa da bilim,yaşamın temelinin herhangi bir büyü ya da el değilemeyecek bir şeye dayanmadığını ortaya koymuştur.

Read on

Nietzsche'nin dini ahlak içinde konumlanışı

0

"Biz ahlakın bütün dünyagörüşünü nasıl zehirlediğini, tanımaya, bilime götüren yolu nasıl kestiğini, bütün reel içgüdüleri çözdüğünü ve yok ettiğini görüyoruz."

 

Nietsche’ye göre devamlı yasaklar getiren bir ahlak üst insanın önünde de bir engeldir.

Read on

Capitalist postsemiotic theory and neosemantic narrative

0

Her zamanki gibi sizlerle değerli bulduğumuz  makaleleri paylaşmayı sürdürüyoruz. Postsemiotic teori üzerine yazılmış bu metnin ilginizi çekeceğini düşündük. Post  öneki bildiğiniz gibi sonra anlamına gelmektedir.

Read on

İnanç kalıplarının başarıya etkisi

0

Bir öğrenci grubuna yaptırılan testlere iki ayrı başlık atılıyor. Test aynı olduğu halde  ya "zeka" testi ya da "yaratıcılık" testi olarak adlandırılıyor.

Read on

Değişime kör olmak

0

Başlıkta kullandığımız kelimeler önce  bir politika makalesini akla getiriyor. Oysa  bu yazı görme yetisi üzerine bilimsel bir makale. İnsan gördüğünde tam olarak ne görür ve görmediğinde neden görmez?  Ya da bakıp da görmemek durumu hangi koşullarda oluşur? Tartışılan konuların başta fenomenologlar olmak üzere felsefeciler açısından ilginç olduğu düşüncesiyle aktarıyoruz.

Read on

Yeniden ütopya!

0

 

Zizek kapitalist demokrasinin eleştirisini yapmayı sürdürüyor. Ona göre global kapitalizmin cevap veremeyeceği  önemli sorunlar var. Kitlelerin dönüştürücü şiddetinin demokrasinin gelişmesi için önemli olduğunu belirtiyor.

Read on

Kuhn, Popper ve 'Sosyal' Bilimler

0

Herhangi bir bilimsel topluluğun üyelerini birbirine bağlayan ve onları benzer diğer grupların üyelerinden ayıracak bir şey bulunabilir mi? Thomas Kuhn'a göre bu sorunun cevabı, "evet".

Read on

Beyniniz karıncalanıyorsa bu çok doğaldır.

0

Gözün nesneleri algılaması için, beynin çok sayıda duyumu düzenlemesi ve ayırt etmesi gerekir. Nasıl mı? Aktardığımız makaleye bakılırsa karıncaları taklit ederek.

Beyin hücreleri, karıncaların üşüşme alışkanlıklarına benzeyen bir biçimde işbirliği yapıyor olabilirler mi? Kollektif zeka, hem tek hücreliler hem insan grupları için bu mekanizmalardan etkileniyor olabilir mi? Merak ediyorsanız tıklayın.

Read on

The Way I Decode Zizek's Article

0

Üyelerimizden Engin Kurtay, Zizek haberimize uzunca bir not eklemiş. Işık tuttuğu meseleler açısından gözden uzak kalmayı hak etmiyor düşüncesiyle, ön sayfaya kopyaladık.

Read on

Europe : Vanishing Mediator

0

Bu yazı, Etienne Balibar'dan  Avrupa aydınlarına önemli bir çağrıdır . Balibar'ın Humboldt üniversitesinin açılış dersinde yaptığı konuşma "asli bir metin" ve toplum felsefesi ile ilgilenen araştırmacıların ilgisini hak ediyor.

Read on

Yeni kıtaları neden erkekler keşfeder?

0

Neden otuz kadın bir gemiye binip yeni kıtalar keşfetmek için bilinmeyene doğru yola çıkmaz? Provokatif, ama ciddi savları olan bir makale.

Read on

Tanrıdan hareketle politika ya da teoloji politik

0

Colombia Üniversitesinden Mark Lilla, "Yaşamayan Tanrı, Politika, Din ve Modern Batı" adlı henüz basılmamış kitabının uzunca bir özetini NYT'de yayınladı. Çağın ruhunu anlamaya çalıştığı söylenebilir.

Read on